Integritetspolicy

Integritetspolicy för Fiffiga Loppan Handelsbolag. Personlig integritet är viktigt för oss, vi eftersträvar därför en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder oss av personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Här kan du läsa om våra villkor som gäller vid köp.

Fiffiga Loppan Handelsbolag
Östra Mörbyvägen 6
387 95 Köpingsvik

Org. nummer – 969796-0137
E-postinfo@fiffigaloppan.se

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Fiffiga Loppan Handelsbolag:s verksamhet är Fiffiga Loppan Handelsbolag personuppgiftsansvarig. (969796-0137 & Sandhagsvägen 9, 387 96 Köpingsvik).

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Vi behandlar dina personuppgifter då du handlar hos oss och/eller kontaktar vår kundservice. Informationen samlas in för att kunna fullgöra vår del av ett köpeavtal samt för att kunna erbjuda den service som förväntas av oss.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel Klarna och PostNord. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behövs på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år.

Vilka rättigheter har du?

Som kund hos oss har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.